Lactatiekundige

Een lactatiekundige is de aangewezen hulpverlener voor de begeleiding bij borstvoeding. Bij vragen of problemen rondom het geven van borstvoeding kan zij met haar specialistische kennis hulp bieden.

Een lactatiekundige heeft de post-HBO opleiding ‘Lactatiekundige’ gevolgd. Na deze opleiding kan het Internationaal Europees Examen worden afgelegd voor het verkrijgen van de titel IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Om deze titel te behouden is een lactatiekundige verplicht om na elke 10 jaar opnieuw dit internationale IBCLC examen af te leggen.

Alleen een lactatiekundige met de titel IBCLC mag zich aansluiten bij de Nederlandse beroepsvereniging voor Lactatiekundigen (NVL). De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen zorg van lactatiekundigen die zijn aangesloten bij de NVL.

Let op: Anita Badart is lactatiekundige en heeft in 2006 het internationale IBCLC examen met succes afgelegd. Omdat dit niet in 2016 is herhaald, is zij géén lid meer van de NVL (zie ook ‘Wie ben ik’). Consulten bij een borstgevoede zuigeling worden gedeclareerd als een dieetconsult op naam van het kind. De kosten hiervan worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar zonder eigen risico.