Gewichtsconsulent

Een gewichtsconsulent is opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. De adviezen hebben vaak als doel om je een gezondere leefstijl aan te leren. Je kunt bij een consulent niet terecht voor een dieetadvies
Over het algemeen begeleidt een gewichtsconsult mensen met een BMI tussen de 18,5 en 30. Bij medische klachten of oorzaken zal een consulent je doorverwijzen naar de huisarts of diëtist.
Er zijn veel verschillende  opleidingen tot gewichtsconsulent, variërend van een schriftelijke cursus tot contactonderwijs.  Alleen met een door de BGN erkend diploma kunnen consulenten zich aansluiten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten (BGN). De titel gewichtsconsulent is namelijk niet beschermd.

Beschermde titel: nee
Register: nee
Opleiding: divers,  gewichts- of voedingsconsulent
Beroepsvereniging: Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland